Engelsk klarspråk for Adobe InDesign

$349.00 / år

Vår Plain Language-guide gir hjelp til klarspråk, variasjon og korrekt bruk av ord og uttrykk, slik at enhver tekst fremstår som konsis og lettfattelig. Ved å fremheve ordvalg som forenkler begreper, spisser meningsinnholdet og er presise, vil vår PL-guide gi hjelp til å skape en velformet tekst. Du får korrekturstøtte basert på vår redaktørgodkjente amerikansk-engelske ordliste.

Beskrivelse

  • Engelsk klarspråk (Plain Language)
  • Amerikansk engelsk 
  • Lingofy Manager lar deg legge til egne rettelser og språkregler. Du kan dele din ordliste med andre
  • 3 stk. tilleggsordlister (opp til 250 oppføringer)
  • Ordlisten blir fortløpende oppdatert
  • Programmoduler for Google Chrome, Mozilla Firefox og Apple Safari
  • Programmodul for Google Docs (du trenger en konto hos Google)
  • Programmodul for Adobe InDesign CC (du trenger en konto hos Adobe)
  • Windows, macOS og Chromebook