Skip to content
Lina Trondskog. Foto.

«Jeg bruker Lingofy mer eller mindre daglig til å dobbeltsjekke skrivefeil, tegnsettingsfeil og slurvefeil»

Lina Trondskog
Leder for kampanje og innhold
Idium 1881 AS

Idium. Logo.

Lær av en Lingofy-bruker

Vi har stilt Lina Trondskog, som regelmessig bruker Lingofy til å korrekturlese tekstene sine, noen spørsmål. Lina jobber i Idium 1881 AS som leder for en avdeling som produserer store mengder tekst, og skriver mye selv.

Kan du fortelle litt om hvordan du bruker Lingofy?

– Jeg bruker Lingofy mer eller mindre daglig til å dobbeltsjekke skrivefeil, tegnsettingsfeil og slurvefeil, forteller hun.

Idium har også flere innholdsprodusenter på avdelingen som stort sett benytter webversjonen når de skal sjekke tekster.

Lina forteller at fordelen med å bruke Lingofy er at hun lærer mer om korrekt skrivemåte og har blitt mer bevisst på hvilke skrivefeil hun gjør ofte. På denne måten kan hun dermed lære av feilene hun gjør.

Ekstra trygghet

– I starten fikk vi oss mange aha-opplevelser, selv om vi alle er stødige i rettskrivning og grammatikk. Nå har hun lært såpass mye av feilene hun har gjort, at det meste sitter. I dag bruker hun Lingofy som en ekstra trygghet for å vite at alt er korrekt.

Sparer tid

Lina bruker Lingofy som et tillegg i Google Dokumenter og er svært fornøyd med det.

– Jeg har brukt Lingofy som et tillegg i Google Dokumenter i snart 2 år, og det fungerer utrolig bra. På noen sekunder ser jeg slurvefeil og skrivefeil.

Hun forteller at de nå skal gå over til Office 365, så hun er veldig glad for at hun også kan bruke løsningen der.

– Selv om vi alltid tar korrektur på hverandres tekster før noe sendes til kunden, er det veldig fint å ha Lingofy som en siste kvalitetskontroll.

I de tilfellene hvor de skriver mye tekst og hvor det gjøres store endringer etter første runde med korrekturlesing, sparer de mye tid på å bruke Lingofy, sier Lina. Da kjører de bare alt gjennom Lingofy og slipper å ta en ny runde med korrektur. Da vet de at feil vil bli oppdaget.

Hva setter du mest pris på?

Vi spurte også Lina om det er viktig for henne at vi er en norsk leverandør.

– Ja, det er faktisk ganske viktig for meg. Da kan jeg være helt trygg på at forslagene er korrekte.

Lina legger også til at noe av det hun setter mest pris på med Lingofy, er at programmet også kommer med forslag til synonymer, korrigerer tegnsettingsfeil og sier ifra når hun bruker «kansellistil», altså et høytidelig og formelt språk, noe de færreste av kundene til Idium ønsker.