Skip to content

Samarbeidspartnere

Samlaget. Logo.

Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk og norske målføre. Samlaget gir ut om lag 100 titler hvert år av norsk og oversatt skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, dokumentar- og faktalitteratur, ordbøker og læremidler for høyere utdanning. Samlaget har lang tradisjon med oversetting og utgivelse av sentrale internasjonale titler, både samtidsbøker og klassikere.

Samlaget ble stiftet i 1868 og har i 150 år fremmet nynorsk språk og litteratur. Forlaget vil ha en nøkkelrolle som samarbeidspartner for det offentlige i det videre arbeidet med å styrke nynorskens stilling. For Samlaget er også samarbeidet med andre nynorske organisasjoner og institusjoner svært viktig.

Her kan du lese mer om enkel nynorsk ordliste

Plain Language. Logo.

Plain Language

The U.S. Government Plain Language Guidelines er et resultat av den amerikanske Plain Writing Act fra 2010. Denne ordlisten hjelper deg å skrive enklere og mer forståelig engelsk, og å unngå svadapreget og byråkratisk språk. Lingofy Plain Language foreslår ord og vendinger som belyser budskapet istedenfor å tilsløre det, og lar deg kommunisere raskere, tydeligere og mer effektivt. I tillegg har du Lingofys standard amerikansk-engelske ordliste, som er bygd opp av våre språkeksperter gjennom flere år.

Les mer om U.S. government’s Plain Language Guidelines og Plain Writing Act of 2010 her.

Les mer om våre produkter her

Associated Press. Logo.

Associated Press

Lingofy tilbyr engelsk korrektur basert på The Associated Press Stylebook, kombinert med Webster’s New World College Dictionary, Fifth Edition. Dette gir deg den beste kvaliteten på korrekturen, både stilistisk og ortografisk. AP Lingofy inneholder bortimot 5.000 termer fra AP Stylebook innenfor felter som politikk, økonomi, jus, medisin, internett og populærkultur. Ytterligere 12.000 termer er hentet fra Webster’s, en av de ledende ordbøkene i den engelsktalende verden.

Les mer om AP Stylebook her