Skip to content
Oppdatering av ordlister

Språket reflekterer verden vi lever i – vi har vært «askefaste», nå er det «covid-19» som er fremst i media.

Lingofy’s språkeksperter monitorerer jevnlig store mengder tekst som produseres i norske medier, og sørger for at ordlistene til enhver tid er oppdaterte.

Oppdatering av ordlister

Språket reflekterer den verden vi lever i

Det er en verden som ikke står stille, men som er i kontinuerlig endring. Endringene kan være både av det positive og det negative slaget. Ny teknologi og nye produkter utvikles, og mennesker møtes i nye forum og gjennom nye aktiviteter. Alt dette settes det navn på, og det fører til en strøm av nye begreper som etter hvert glir inn i språket.

På den negative siden berøres vi av slikt som naturkatastrofer, menneskeskapte klimaendringer og sykdomsepidemier, for å nevne noe. Dette fører også til at mange nye ord tas i bruk. Ord som «askefast», «klimaskeptiker» og nå senest «koronavirus» og «covid-19» er typiske eksempler på dette.

For alle som arbeider med språk og produserer tekst er det derfor viktig å benytte skriveverktøy som tar hensyn til at språket er i konstant endring. Korrekturverktøyet Lingofy gjør nettopp dette. Lingofys språkeksperter monitorerer jevnlig store mengder tekst som produseres i norske medier, og sørger for at ordlistene til enhver tid er oppdaterte.

Grundige analyser

Nyord tas inn etter nøye vurdering når det gjelder korrekt skrivemåte og grammatiske egenskaper. Samtidig gjøres det grundige analyser av hvordan systemet gjennomfører korrekturen, og hvordan de som bruker det, forholder seg til korrekturforslagene. På denne måten sørges det for at kvaliteten på korrekturen til enhver tid holdes på et høyest mulig nivå.