Lingofy med FT Style Guide

$89.99 / år

Financial Times har vært en pålitelig og respektert nyhetskilde for finans og økonomi siden 1800-tallet. Nå kan du kontrollere tekstene dine ved å bruke den samme stilboken som redaktører og journalister støtter seg til. Lingofys språkeksperter samarbeidet med Financial Times’ redaktører i nærmere to år for å utvikle et kraftig korrekturverktøy med kontroll av stil for britisk-engelsk språk.

Hver eneste dag bruker Financial Times vårt online referanseverktøy for å fremme og følge det høye kvalitetsnivået på språk og stil som leserne forventer. Lingofy med FT identifiserer hyppig forekommende feil, gir skriveveiledning og foreslår skrivemåter som er anbefalt av FTs redaksjon, og det inkluderer en ordliste med økonomiske og vitenskapelige termer.

Beskrivelse

  • Financial Times ordbok
  • Britisk engelsk
  • Lingofy Manager lar deg legge til egne rettelser og språkregler. Du kan dele din ordliste med andre
  • 3 stk. tilleggsordlister (opp til 250 oppføringer)
  • Ordlisten blir fortløpende oppdatert
  • Programmoduler for Google Chrome, Mozilla Firefox og Apple Safari
  • Programmodul for Google Docs (du trenger en konto hos Google)
  • Programmodul for Microsoft Word (du trenger en konto hos Microsoft)
  • Windows, macOS og Chromebook