Lingofy med engelsk klarspråk

$89.99 / år

Vår Plain Language-guide gir hjelp til klarspråk, variasjon og korrekt bruk av ord og uttrykk, slik at enhver tekst fremstår som konsis og lettfattelig. Ved å fremheve ordvalg som forenkler begreper, spisser meningsinnholdet og er presise, vil vår PL-guide gi hjelp til å skape en velformet tekst. Du får korrekturstøtte basert på vår redaktørgodkjente amerikansk-engelske ordliste.

Beskrivelse

  • Engelsk klarspråk (Plain Language)
  • Amerikansk engelsk 
  • Lingofy Manager
  • 3 stk. tilleggsordlister (opp til 250 oppføringer)
  • Tilleggsmoduler for Google Docs, Google Chrome, Mozilla Firefox og Apple Safari